Rabat
Skąd wziąć kod rabatowy? Poszukaj na facebook'u
OK
Oszczędzaj materiał, czas i pieniądze
Napędzany przez Sztuczną Inteligencję

Program TonCut służy do optymalizacji rozkroju materiałów płaskich (2D) i podłużnych (1D), np.: szyb, drewna, płyt, kamienia, blachy, aluminium, plexi, kartonu, rur, belek, itp.

Do czego służy TonCut for Automation i jak można go używać?

TonCut for Automation służy do optymalizacji rozkroju materiałów 1D i 2D. Nie posiada on jednak interfejsu użytkownika. Dane do optymalizacji dostarcza się do niego w formacie JSON. Wyniki generowane są również w tym formacie.

Program może być używany wsadowo lub jako serwer Websocket. Dzięki prostemu i czytelnemu formatowi danych można go łatwo integrować z innymi systemami. W trybie serwerowym, bardzo proste API dodatkowo zwiększa możliwości integracyjne.

Dla serwerów

TonCut for Automation może być uruchomiony jako usługa Windows. Wtedy można się z nim połączyć za pomocą protokołu Websocket (ws) lub Websocket Secure (wss).

Wsadowo

Program może być również używany z linii komend jako narzędzie wsadowe. Wtedy dane wejściowe dostarcza się do programu za pomocą plików lub standardowego wejścia. Wyniki mogą być wypisane na standardowe wyjście lub do pliku.

Prosty i czytelny format danych

Dane wejściowe

{
 "version": 1,
 "defaultUnits": {
  "time": "s",
  "percent": "%",
  "length": "mm",
  "field": "sqmm",
  "angle": "deg"
 },
 "devices": [
  {
   "id": 1,
   "title": "Urządzenie 2D",
   "materialKind": "2d",
   "canCrossCuts": false,
   "fullCutsOnly": true,
   "stripCuts": true,
   "minCutWidth": 0,
   "edgingCuts": "optimal",
   "originEdgingCuts": "default",
   "firstCutDirection": "any"
  }
 ],
 "materials": [
  {
   "id": 1,
   "deviceId": 1,
   "title": "Materiał 2D",
   "kind": "2d",
   "thickness": 18,
   "canHaveStructure": true,
   "surplus": 0,
   "surplusEditable": true,
   "margin": 0,
   "marginEditable": true,
   "defaultEdging": 0,
   "cuttingDimensions": "net",
   "canBeVeneered": true,
   "kerf": 3,
   "allowEdgeCuts": true,
   "reuseWaste": {
    "minShorterLength": 200,
    "minLongerLength": 200
   }
  }
 ],
 "pieces": [
  {
   "id": 1,
   "materialId": 1,
   "length": 922,
   "width": 688,
   "quantity": 10,
   "structure": ["byLength", "byWidth", "none"],
   "priority": "normal",
   "description": "",
   "surplus": 0,
   "margin": 0
  },
  {
   "id": 2,
   "materialId": 1,
   "length": 1220,
   "width": 740,
   "quantity": 20,
   "structure": ["byLength", "byWidth", "none"],
   "priority": "normal",
   "description": "",
   "surplus": 0,
   "margin": 0
  }
 ],
 "stock": [
  {
   "id": 1,
   "materialId": 1,
   "length": 3210,
   "width": 2245,
   "quantity": 1,
   "structure": "none",
   "priority": "normal",
   "description": "",
   "edging": {
     "left": 20,
     "right": 20,
     "top": 20,
     "bottom": 20
   }
  }
 ]
}
    

Wyniki

{
 "version": 2,
 "units": {
  "length": "mm",
  "field": "sqm",
  "angle": "rad"
 },
 "statistics": {
  "2d": {
   "field": 7.20645,
   "usedField": 6.514416,
   "wasteField": 0.692034,
   "unusedField": 0,
   "cutCount": 20,
   "cutsLength": 21335
  },
  "1d": {
   "length": 0,
   "usedLength": 0,
   "wasteLength": 0,
   "unusedLength": 0,
   "cutCount": 0,
   "cutsLength": 0
  }
 },
 "cuttings": [
  {
   "stockItemId": 1,
   "quantity": 1,
   "statistics": {
    "2d": {
     "field": 7.20645,
     "usedField": 6.514416,
     "wasteField": 0.692034,
     "unusedField": 0,
     "cutCount": 20,
     "cutsLength": 21335
    }
   },
   "pieces": [
    {
     "pieceId": 1,
     "x": 23,
     "y": 23,
     "rotated": false
    },
    {
     "pieceId": 1,
     "x": 23,
     "y": 714,
     "rotated": false
    },
    {
     "pieceId": 1,
     "x": 23,
     "y": 1405,
     "rotated": false
    },
    {
     "pieceId": 2,
     "x": 948,
     "y": 23,
     "rotated": true
    },
    {
     "pieceId": 2,
     "x": 1691,
     "y": 23,
     "rotated": true
    },
    {
     "pieceId": 2,
     "x": 2434,
     "y": 23,
     "rotated": true
    },
    {
     "pieceId": 1,
     "x": 948,
     "y": 1246,
     "rotated": true
    },
    {
     "pieceId": 1,
     "x": 1639,
     "y": 1246,
     "rotated": true
    },
    {
     "pieceId": 1,
     "x": 2330,
     "y": 1246,
     "rotated": true
    }
   ],
   "rest": [
    {
     "x": 0,
     "y": 2096,
     "length": 945,
     "width": 149,
     "identifier": "",
     "usable": false
    },
    {
     "x": 3177,
     "y": 0,
     "length": 33,
     "width": 1243,
     "identifier": "",
     "usable": false
    },
    {
     "x": 948,
     "y": 2171,
     "length": 1379,
     "width": 74,
     "identifier": "",
     "usable": false
    },
    {
     "x": 2330,
     "y": 2171,
     "length": 688,
     "width": 74,
     "identifier": "",
     "usable": false
    },
    {
     "x": 3021,
     "y": 1246,
     "length": 189,
     "width": 999,
     "identifier": "",
     "usable": false
    },
    {
     "x": 0,
     "y": 0,
     "length": 945,
     "width": 20,
     "identifier": "",
     "usable": false
    },
    {
     "x": 948,
     "y": 0,
     "length": 740,
     "width": 20,
     "identifier": "",
     "usable": false
    },
    {
     "x": 1691,
     "y": 0,
     "length": 740,
     "width": 20,
     "identifier": "",
     "usable": false
    },
    {
     "x": 2434,
     "y": 0,
     "length": 740,
     "width": 20,
     "identifier": "",
     "usable": false
    },
    {
     "x": 0,
     "y": 23,
     "length": 20,
     "width": 688,
     "identifier": "",
     "usable": false
    },
    {
     "x": 0,
     "y": 714,
     "length": 20,
     "width": 688,
     "identifier": "",
     "usable": false
    },
    {
     "x": 0,
     "y": 1405,
     "length": 20,
     "width": 688,
     "identifier": "",
     "usable": false
    }
   ],
   "cuts": [
    {
     "startX": 948,
     "startY": 0,
     "endX": 948,
     "endY": 2245
    },
    {
     "startX": 0,
     "startY": 23,
     "endX": 948,
     "endY": 23
    },
    {
     "startX": 0,
     "startY": 714,
     "endX": 948,
     "endY": 714
    },
    {
     "startX": 23,
     "startY": 23,
     "endX": 23,
     "endY": 714
    },
    {
     "startX": 0,
     "startY": 1405,
     "endX": 948,
     "endY": 1405
    },
    {
     "startX": 23,
     "startY": 714,
     "endX": 23,
     "endY": 1405
    },
    {
     "startX": 0,
     "startY": 2096,
     "endX": 948,
     "endY": 2096
    },
    {
     "startX": 23,
     "startY": 1405,
     "endX": 23,
     "endY": 2096
    },
    {
     "startX": 948,
     "startY": 1246,
     "endX": 3210,
     "endY": 1246
    },
    {
     "startX": 1691,
     "startY": 0,
     "endX": 1691,
     "endY": 1246
    },
    {
     "startX": 948,
     "startY": 23,
     "endX": 1691,
     "endY": 23
    },
    {
     "startX": 2434,
     "startY": 0,
     "endX": 2434,
     "endY": 1246
    },
    {
     "startX": 1691,
     "startY": 23,
     "endX": 2434,
     "endY": 23
    },
    {
     "startX": 3177,
     "startY": 0,
     "endX": 3177,
     "endY": 1246
    },
    {
     "startX": 2434,
     "startY": 23,
     "endX": 3177,
     "endY": 23
    },
    {
     "startX": 2330,
     "startY": 1246,
     "endX": 2330,
     "endY": 2245
    },
    {
     "startX": 948,
     "startY": 2171,
     "endX": 2330,
     "endY": 2171
    },
    {
     "startX": 1639,
     "startY": 1246,
     "endX": 1639,
     "endY": 2171
    },
    {
     "startX": 3021,
     "startY": 1246,
     "endX": 3021,
     "endY": 2245
    },
    {
     "startX": 2330,
     "startY": 2171,
     "endX": 3021,
     "endY": 2171
    }
   ]
  }
 ]
}
    

Proste i łatwe API

Wersja serwerowa pozwala na komunikację za pomocą prostego i łatwego API działającego w oparciu o protokół Websocket.

Wszystkie wiadomości wymieniane między serwerem a klientem są zapisane w formacie JSON.

Przykładowa komenda:
{ "cmd":"cmdListJobs","id":9222}
    
Przykładowa odpowiedź:
{ "id":9222,"jobs":[{ "id":1,"state":"sDone","progress":100,"combinationCount":1042885,"createDate":"2023-04-18T12:31:43.133+02:00","startDate":"2023-04-18T12:31:43.166+02:00","endDate":"2023-04-18T12:31:44.739+02:00"}],"success":true}
    
Przykładowe zdarzenie:
{ "event":"JobProgress","jobId":1,"progress":74,"combinationCount":668878}
    

Rodzaje wiadomości

Komendy wysyłane są do serwera. Przykładowe komendy to np. "dodaj zadanie", "pobierz listę zadań", "pobierz status", "pobierz dane zadania", itp.

Serwer przysyła odpowiedzi do klienta. W zależności od rodzaju komendy, odpowiedź może mieć różny format.

Serwer wysyła też, sam z siebie, różne zdarzenia, np. "dodanie zadania", "postęp optymalizacji", "zakończenie optymalizacji", itp.

Kolejka zadań

Program wykonuje tylko jedną optymalizację w danej chwili. W tym czasie może przyjmować nowe zadania do optymalizacji, ale będą one kolejkowane i wykonywane w kolejności, w jakiej zostały dodane.

Zadania

Zadanie, to pojedyncze zlecenie optymalizacyjne. Zadania są niezależne od siebie - zawierają pełen zestaw danych wejściowych, tj. elementy, zasoby, grupy materiałowe, okleiny i urządzenia tnące.

Wyniki

Wyniki zawierają wszystkie rozkroje. Każdy rozkrój zawiera ułożenie elementów i odpadu, oraz listę cięć.

Pobierz TonCut for Automation

TonCut for Automation

1.1.1.1409

 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu uzyskania jeszcze lepszych wyników optymalizacji.
 • Wykorzystanie pełnej mocy komputera, poprzez używanie wszystkich rdzeni procesora.
 • Możliwość pracy w trybie wsadowym.
 • Możliwość pracy jako usługa Windows (Websocket API).
 • Proste API w formacie JSON.
 • Optymalizacja rozkroju materiałów 2D i 1D.
 • Cięcie 1D ze skosami.
 • Cięcie w stosie.
 • Wsparcie dla okleinowania.
 • Obsługa wielu grup materiałowych i urządzeń tnących.

W celu aktualizacji programu wystarczy zainstalować nową wersję. Nie należy odinstalowywać starej wersji programu przed aktualizacją!

Potrzebujesz więcej informacji?

Ceny już od 34.99 zł. Wybierz odpowiednią wersję i okres licencji dla siebie. Sprawdź ceny
Już wszystko wiesz? Zapraszamy do naszego sklepu! Kup teraz Sprawdź jak kupować
Zapoznaj się z dokumentacją TonCut for Automation, aby dowiedzieć się więcej. Dowiedz się więcej
Polub nas na Facebooku
Zapisz się do newslettera